2021-06-23

Brikolaż i krytyczne badania edukacyjne. O roli badaczach, pozornym komforcie i naiwnej krytyce

zapisy zakończone
2021-06-15

"Algorytmy a wykluczenie i wrogość. Czy myśle nie jest alternatywną dla algorytmicznej wizji świata?”

zapisy zakończone
2021-05-28

"Przywództwo edukacyjne w szkole w czasach kryzysu i niepewności"

zapisy zakończone
2021-04-26

"Aktywizm, środowisko, nauka"

zapisy zakończone
2021-01-11

"Czynniki psychologiczne kształtujące ryzyko psychoz".

zapisy zakończone
2020-12-14

Przestrzenne postaci współcesności i eduwidma. Czego uczy miasto nawiedzone.

zapisy zakończone
2020-11-23

"Pieniądze, finanse i majątek w praktyce domowego gospodarowania".

zapisy zakończone
2020-06-18

Kwestia prawdy w naukach społecznych

zapisy zakończone
2020-05-28

Badania zapośredniczone, otwarte bazy, analiza danych wspólnych i danych zastanych.

zapisy zakończone
2020-05-21

"Powrót do przeszłości czyli jak zmieniają się uczelnie"

zapisy zakończone
2020-04-28

cz. 1. „Cechy Ciemnej Triady w różnych krajach świata."

zapisy zakończone
2020-04-28

Cz. 2. „Preferencje doboru inteligentnych partnerów życiowych.”

zapisy zakończone
2020-03-18

Evolutionary personality psychology research: The Dark Triad traits around the world and mate preferences in „smart” intimate partners

zapisy zakończone
2020-02-27

[P] Decolonisation, single stories and samurai: Propositions for a first-year course in literature at a South African university

zapisy zakończone
2020-02-26

[W] Decolonisation, single stories and samurai: Propositions for a first-year course in literature at a South African university.

zapisy zakończone
2020-02-20

Prowincjonalne i nieprowincjonalne praktyki kulturalne. Po 10 latach spędzonych w terenie.

zapisy zakończone