"Pieniądze, finanse i majątek w praktyce domowego gospodarowania".

Wykład Otwarty przeprowadzony zostanie w godzinach: 10:00-11:30

W jaki sposób pary mieszkające razem i wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe gospodarują pieniędzmi w życiu codziennym? W jaki sposób układają sobie życie finansowe w parze? Jak układają zasady kontroli i zarządzania pieniędzmi z wykorzystaniem wspólnego konta lub osobnych kont? Jak rozwiązują dylematy moralne związane z budżetowaniem i rozliczaniem się? Do czego służą im arkusze Excela? Jaką rolę w życiu finansowym młodych dorosłych ogrywają ich rodzice? Wystąpienie prezentuje wyniki kilkuletnich badań etnograficznych poświęconych eksploracji praktyk pieniężnych w domach młodych mieszkańców Warszawy i okolic. W oparciu o kilkukrotne wizyty w domach 28 par, wywiady pogłębione, analizy dzienniczków finansowych oraz arkuszy kalkulacyjnych wystąpienie nakreśli mapę życia finansowego 20 i 30-latków tworzących wspólnie gospodarstwo domowe w dużym mieście. Zaprezentowana w badaniach perspektywa życia gospodarczego i konsumpcji stawia w centrum analiz znaczenie domowych pieniędzy oraz moralny aspekt powiązania pieniędzy z relacjami międzyludzkimi. Perspektywa ta pozwala zrozumieć, że staranne oddzielanie oszczędności od bieżących wydatków, wydzielanie tego co „moje”, „twoje” i „nasze”, dzielenie się w parze obszarami odpowiedzialności, czy też budżetowanie pieniędzy w arkuszach Excela służą realizacji zasady sprawiedliwości oraz projektu dobrego życia. Jednak aspiracje młodych ludzi z klasy średniej, takie jak własne mieszkanie, nie zawsze mogą być zaspokojone, co prowadzi do obecności rodziców w życiu finansowym młodych gospodarstw domowych oraz do negocjowania emocjonalnych i finansowych aspektów autonomii i zależności przez młodych idących „na swoje” we współczesnej Polsce. Przeprowadzone badania pozwoliły zidentyfikować te napięcia oraz zrozumieć wzajemny wpływ strategii życiowych i gospodarczych podejmowanych przez pierwsze „pokolenie wolnego rynku” w Polsce.

dr hab. Marta Olcoń-Kubicka, socjolog, pracuje naukowo w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz jako główna badaczka w Max Planck Partner Group for the Sociology of Economic Life. Jej obecne zainteresowania naukowe obejmują nową socjologię ekonomiczną oraz kulturowo zorientowaną socjologię pieniędzy. Specjalizuje się w etnograficznych badaniach praktyk gospodarczych i pieniężnych. Kierowała grantem NCN „Praktyki posługiwania się pieniędzmi w bliskich relacjach w młodych gospodarstwach domowych” (2014-2017). Obecnie kieruje badaniami w projekcie NCN „Międzypokoleniowe transakcje: praca relacyjna i moralne ramy w transferach majątku od rodziców do ich dorosłych dzieci”. W 2020 roku w Journal of Consumer Culture opublikowała artykuł „Pursuit of fairness in household financial arrangements among young middle-class couples in Poland”.

Deklaracja udziału

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 589 36 00

W sprawie szczegółowych informacji o wydarzeniu prosimy o kontakt:
Artur Iwan: tel.: 22 589 36 50 aiwan@aps.edu.pl